Noteikumi

Nepieciešamie dokumenti.
Privātpersonām - starptautiski atzīta vadītāja apliecība un Pase vai ID karte.

Vadītāja stāžs.
Minimālais vadītāja stāžs – 2gadi. Minimālais vecums - 20 gadi.

Drošības nauda
Drošības nauda – 170 EUR.

Degviela.
Visi busiņi tiek iznomāti ar pilnu degvielas bāku. Ja Nomnieks neatdod busiņu ar pilnu bāku, tad par katru trūkstošo degvielas litru tiek aprēķināta papildus maksas 1,50 EUR apmērā.

Smēķēšana.
Automašīnas salonā ir kategoriski aizliegts smēķēt. Sods – 100 EUR. Par sadedzinātu salonu ar cigareti, sods – 400 EUR.

Tīrīšana.
Automašīna tiek nodota Klientam tīra - nomazgāta no ārpuses un iztīrīta no iekšpuses. Atgriežot automašīnu tai arī ir jābūt nomazgātai no ārpuses un iztīrītai no iekšpuses. Papildus maksa tiks pieprasīta, ja ir nepieciešama atkārtota tīrīšana, virsbūves mazgāšana 15,- EUR, salona tīrīšana 10,- EUR, salona ķīmiskā tīrīšana 100,- EUR.

Minimālais nomas periods.
Minimālais nomas periods ir viena diennakts (24 stundas).

Nobraukuma ierobežojumi.
Maksimālais diennakts nobraukuma limits ir 500km. Maksa par katru virs normas nobraukto km ir 0,07 EUR + 21 % PVN.

Papildus aprīkojums.
Paildus iespējams iznomāt šādu papildus aprīkojumu: GPS auto navigāciju, Jumta bagāžnieku, Jumta reliņus, Strāvas pārveidotāju no 12v-220v, Auto ledusskapi 12v.

Apdrošināšana.
Visiem busiņiem ir Obligātā civiltiesiskā apdrošināšanas polise (OCTA) un Brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO). Papildus KASKO polises paplašinājums ir nepieciešams ceļojot uz NVS valstīm.

Klienta pašrisks.
Pašrisks par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu (CSN) vai auto bojāšanu ir 450 EUR.
Klienta paša risks netiek ieturēts, ja transportlīdzekļa bojājumā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā vainojama konkrēta cita - zināma trešā persona, kuras atbildība ir apdrošināta saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un kuras vainu apliecina kompetentas iestādes nolēmums vai saskaņotais paziņojums.
Klienta pašrisks par automašīnas pilnu bojāeju vai zādzību ir 15% no a/m vērtības, pie nosacījuma, ja klients var uzrādīt auto tehnisko pasi un atslēgas. Ja Klients nevar uzrādīt auto tehnisko pasi un atslēgas, tad pret Klientu SIA „Bon Voyage” vēršas pilnā auto vērtības apmērā, piedzenot to ar tiesas palīdzību.

Sodi.
Sods par automašīnas dokumentu nozaudēšanu – 150 EUR. Sods par automašīnas atslēgu nozaudēšanu - 500 EUR.
Visi sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, jāsedz Nomniekam.